opphavsrett

Åndsverksloven § 1 lyder: "Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket." Copyright © tonice sandseter All rights reserved.

Ingen kommentarer: